ה"יום יום"

לשיעור הקודם    לשיעור הבא

ליום ח` אייר

שליח הוא כאחד עם המשלח - על-דרך המבואר בענין שהמלאך, כשהוא שליח מלמעלה, נקרא בשם ה` ממש, ומכל שכן נשמות. ומבואר שבנשמות הוא עוד במעלה יתירה.

והנה חסידים הם שלוחים של הרבי, של האדמו"ר הזקן, וכשפועלים הרי מקושרים: ואז מקושרים בכל: הולך חסיד, אוכל חסיד, ישן חסיד.


מפת האתר

לאתר זה נכנסים בכל יום הודות לעבודות קידום שבוצעו ע"י מדיה עסקית - קידום אתרים