ה"יום יום"

לשיעור הקודם    לשיעור הבא

ליום ל` מנחם אב

מתחילים לומר "לדוד ד` אורי". המנהג בבית רבינו שבמשך היום תוקעים להתלמד, ומתחילים לתקוע אחר התפילה מיום ב` דר"ח.

אדמו"ר הזקן היה אומר בתחילה מאמרים קצרים. ולדוגמא: ד"ה זכר רב טובך - וביאורו - שבסידור נאמרו בששה המשכים - באריכות יותר קצת מהנדפס.


מפת האתר

לאתר זה נכנסים בכל יום הודות לעבודות קידום שבוצעו ע"י מדיה עסקית - קידום אתרים