ה"יום יום"

לשיעור הקודם    לשיעור הבא

ליום ד` אדר ב`

בעת אמירת החסידות אצל אדמו"ר האמצעי שרר שקט מוחלט, למרות זאת היה מכריז: שא! שא!

אבא [הרש"ב] ראה בכך דבר שנעשה כדי להשקיט [=לרסן] נביעת המוחין [לאפשר הכרעה סופית], ובכך ביאר מאמר הזהר "סבא דעתוהי סתים דשקיט ושכיך [=זקן דעתו מופלאה משום ששוקט ומיושב]".


מפת האתר

לאתר זה נכנסים בכל יום הודות לעבודות קידום שבוצעו ע"י מדיה עסקית - קידום אתרים