ה"יום יום"

לשיעור הקודם    לשיעור הבא

ליום כ"ח תשרי

"אם בחוקותי תלכו גו` ונתתי גשמיכם בעתם" ... לימוד התורה וקיום המצוות הם טבעת הקדושין שבהם קידש הקב"ה את ישראל להתחייב לזון אותם ולפרנסם.


מפת האתר

לאתר זה נכנסים בכל יום הודות לעבודות קידום שבוצעו ע"י מדיה עסקית - קידום אתרים