תניא

לשיעור הקודם    לשיעור הבא

שער היחוד והאמונה, עמ` 176- אבל באמת בחי` אותיות... עד עמ`פט- כמ"ש במ"א.אבל באמת בחי` אותיות הדבור של מעלה היא למעלה מעלה ממדרגות ומהות חכמה ושכל הנבראי` שהרי במאמר ואותיו` נעשה אדם בצלמינו וגו` נברא האדם בעל חכמה ושכל או אפי` בהבל העליון לבד כדכתי` ויפח באפיו נשמת חיים וא"כ הדבור והבל העליון הוא מקור החכמה והשכל שבנשמת אדם הראשון הכוללת כל נשמות הצדיקים שהם גדולים ממלאכי השרת והיינו לפי שאותיות דיבורו ית` הן בחי` המשכות כחות וחיות ממדותיו ית` המיוחדות במהותו ועצמותו בתכלית היחוד שהוא למעלה מעלה לאין קץ ממדרגת חכמה שבנבראים ולא נקראו בשם אותיות לגבי הנבראים אלא לגבי מדותיו ית` בכבודן ובעצמן והנה הן כ"ב מיני המשכות חיות וכחות שונים זה מזה שבהן נבראו כל העולמות עליונים ותחתונים וכל הברואים שבתוכם שכך עלה ברצונו וחכמתו ית` לברוא העולם בכ"ב מיני המשכות שונות דוקא לא פחות ולא יותר והן הן כ"ב אותיות הקבועות בפה ולשון כדתנן בס` יצירה [ותמונתן בכתב היא מורה על ציור ההמשכה כמ"ש לקמן] שגם אותיות הדבור והמחשבה שבנפש האדם הן המשכות מהשכל והמדו` שבנפש ממהותן ועצמותן כמ"ש במ"א:

להאזנה לשיעור התניא של היום, לחץ כאן

השיעורים באדיבות אתר 770 Live


מפת האתר

האתר נבנה ע"י מדיה עסקית