לימוד התניא גבוה מלימוד הקבלה

בלימוד התניא רואים מה חידשה תורת החסידות לגבי המוסר

ברשימותי ישנה רשימה ארוכה על נסיעתו המפורסמת של הרבי הגאון בעל ה"צמח צדק" למינסק ולוילנה, וגדולי גאוני הסביבה ההיא קבלהו בהדרת קודש. באחת מההתוועדויות המיוחדות של אותם יחידי הסגולה, שאל אחד מזקני גאוני מינסק ( מבעלי המוסר הידועים) את השאלה : מה חידשה החסידות לגבי המוסר?"
הרבי ה"צמח צדק" שאלו אם למד את ספר ה"תניא"? והגאון הנ"ל השיב שהוא לא למד את התניא
ויאמר לו הרבי ה"צמח צדק": אכן אצלכם לא חידשה ולא פעלה החסידות כלום, ומסופק אני - האם גם תורת המוסר פעלה בכם משהו.

כל מילה בתניא נכתבה במסירות נפש

"חדוה תקיעא בלבאי" - ממה שלומדים תניא, ו"בכי תקיעה בלבאי" ממה שמחשבים את התניא לספר מוסר. אם מחשיבים את התניא כספר מוסר, כספר השכלה - אינני מרוצה מכך כלל. תניא אינו ספר מוסר , תניא ספר השכלה - תניא הוא תורה שבכתב, כל מילה בתניא נכתבה בזיעה של מסירות נפש.

אתם לומדים תניא, ועליכם להתבונן איך נראתם לפני לימוד התניא ואיך אחרי לימוד התניא, מה השפיע ופעל התניא עליכם ב"עוצם עיניו ואוטם אזניו".

התניא גבוה יותר מחכמת הקבלה.

דרכו בקודש של אדמור הזקן היתה לומר הכל בניגון . פעם אמר בניגון בזה הלשון : "בנימיניקע (הרה"ח ר' בינימין קלעצקער) מבקש ממני לומר ביאור על הקבלה. מה זה הקבלה - השתלשלות, ואנו ב"ה מדברים בחסידות יותר גבוה , ועוד יותר גבוה. לימדו תניא. כי התניא הוא יסוד כל החסידות ובתניא תימצאו הכל".


מפת האתר

קידום ובניית אתרים ע"י מדיה עסקית