ספר התניא - תשובות לכל השאלות

ספר התניא הוא ספר של יחידות , ויש בו תשובות על כל השאלות

אדמו"ר הזקן מבאר בהקדמה של ספר התניא, שספר זה מחליף את ענין קבלת הדרכה בעת ה"יחידות", וכלולות בו תשובות לכל השאלות בעבודת ה'. ובזה שהדפיס אדמוה"ז את ההקדמה בתור חלק מספר התניא וכהקדמת הספר, הרי זה נעשה חלק מ"התורה היא נצחית" ששייכת לכל יהודי. ובמילא - נוסף על זה שהלימוד של ספר התניא שייך ומוכרח לכל אחד, הרי מובן גם שכל אחד ואחד יכולל להוציא מספר התניא את "כל התשובות על כל השאלות", ויכול להוציא ממנו " עצה נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת ה,"

בזה שאדמוה"ז(אדמור הזקן) כתב בהקדמה "ביודעי ומכירי קאמינא" , שהלימוד בתניא הוא במקום ה"יחידות", הרי בזה נתן אדמוה"ז את הכח ואת האפשרות, וגם פעל, שכל אחד ואחד שלמד את ספר התניא נעשה מ"יודעי ומכירי" של אדמוה"ז: שאז אפילו אם מצד עצמו הוא בדרגה של "בחשכה יתהלכו" (ובמילא טינו יכול להוציא את "האור כי טוב" הגנוז בספרי היריאה האחרים), פעל עליו לימוד התניא באופן של "ראיה": אדמוה"ז מראה ומאיר לו את דרך האמת, שהיא גם דרך ברורה ומאירה , כיצד "קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו".

התניא מכריתה את הקליפה הקשה המונעת מלימוד פנימיות התורה

כ"ק אדמו"ר הצ"צ אמר : ישנה קליפה שנקראת בשם "תניא" שמנגדת ללימוד רזין דאורייתא ( וההתנגדות היא, משום שהקליפה יודעת שעי"ז מקרבים את הגאולה ). ובפתיחה זו (במילה "תניא".) נתכווין רבינו הזקן (ועד"ז באידרא רבא בזח"ג קכ"ז,ב) להחליש ולבטל קליפה זו. ובמילא, לקרב ולהביא בפועל את הגאולה.
והענין הוא כמ"ש בספרי קבלה, שהקליפה הנקראת בשם "תניא" היא קליפה קשה ביותר ונמצאת בלב רוב לומדי התורה, וע"י לימוד פנימיות התורה כורתים אותה. ועפ"ז תובן השייכות של התניא והאידרא רבא, לפתיחה במילה "תניא", יותר משארי ספרים . מכיון שאת האידרא רבא הרי אמר רשב"י - המקור של פנמיות התורה , וזהו ההתחלה של פנימיות התורה, וכך גם התניא הוא התורה שבכתב של תורת החסידות.
ולכם התחיל אדמוה"ז את הספר ב"תניא", וכן נעשה שמו של ספר כולו, מכיוון שבזה מתבטא מהות הספר. זאת אומרת שמהותו של הספר - התורה שבכתב שבחסידות, הוא להכרית את הקליפה שנקראת בשם תניא, שהיא קליפה קשה ביותר, שכל רצונה למנוע לימוד רזין דאורייתא. והביטול הוא ע"י פנימיות התורה דוקא.
ועפ"ז תובן ג"כ השייכות של התניא לי"ט כסלו. י"ט כסלו הרי קשור עם התניא מכיוון שי"ט כסלו הוא "ראש השנה לחסידות". שר"ה הוא הדין ומשפט לא רק על גשמיות אלא גם על רוחניות, כמ"ש "כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב", משפט כמה אלקות יומשך ביעקוב. והיות שהקליפה "תניא" היא קליפה קשה ביותר שהיא מונעת לגילוי אלקות, הנה בכדי שהדין ומשפט יהיה לזכות, הרי זה ע"י ספר התניא אשר הוא מכרית את הקליפה, במילא הרי נמשך בר"ה כתיבה וחתימה טובה ברוחניות ועי"ז גם כן בגשמיות.

מפת האתר

האתר נבנה ע"י מדיה עסקית